IAF EQUITY INVESTORS

Investorský klub

IAF EQUITY INVESTORS

Investorský klub

O nás

Venujeme sa investovaniu prevažne do realitných projektov. Máme dlhoročné skúsenosti s ich realizáciou a financovaním, od malých rezidenčných projektov až po priemyselné nehnuteľnosti. Našim cieľom je investovať do projektov s vyváženým pomerom rizika a výnosu.

AKO INVESTUJEME

Investujeme do rôznych foriem investícií – od zabezpečených s pevným výnosom až po priamy podiel na projekte.

Seniorné financovanie projektu

Investičná pôžička formou záložného práva s pevným výnosom.

Mezanínové financovanie

Jedná sa o pôžičku bez záložného práva na nehnuteľnosť/projekt, no s pevným výnosom. Má spravidla vyššie úročenie ako investičná pôžička.

Priama investícia do projektu

Priamou investíciou do projektu sa investorsky podieľame na zisku.

Iné zdroje financovania

Na základe dlhoročného pôsobenia a vzťahov v daných inštitúciách využívame ako doplňujúce zdroje financovania: banky, investičné fondy, crowdfunding

Do čoho investujeme

Investujeme do rôznych typov nehnuteľností, s cieľom kúpy, výstavby, predaja alebo následného prenájmu

Rezidenčné nehnuteľnosti
Obchod a retail
Priemyselné stavby
Kancelárske budovy
Rekreácia a ubytovanie

Vybrané referencie

Priame investície do projektov

Obytný súbor rodinných domov Limbach

Dvojdomy Veľký Biel pri Senci

Radové rodinne domy Špačince pri Trnave

Seniorné a mezanínové financovanie

Dostavba polyfunkčného domu Senec

Akvizícia polyfunkčného projektu v Starom Meste v Bratislave

Súbor radových domov Malý Lapáš pri Nitre

Bankové financovanie a investičné fondy

50mil.

Rezidenčné projekty

10mil.

Retail parky

10mil.

Industriál

Kontakt

Ing. Martin Pleva

Ing. Marián Gálik